”Mamma var mycket, mycket arg och jag var mycket rädd för henne” EN STUDIE OM KVINNOR SOM UTSATTS FÖR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH SOM BOTT PÅ SKYDDAT BOENDE

DSpace Repository

”Mamma var mycket, mycket arg och jag var mycket rädd för henne” EN STUDIE OM KVINNOR SOM UTSATTS FÖR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH SOM BOTT PÅ SKYDDAT BOENDE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Mamma var mycket, mycket arg och jag var mycket rädd för henne” EN STUDIE OM KVINNOR SOM UTSATTS FÖR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH SOM BOTT PÅ SKYDDAT BOENDE
Author Anic, Violetta
Date 2010
Swedish abstract
Studiens syfte var att undersöka hur de kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld känner sig efter att ha bott på ett skyddat boende och nu har kommit ut i samhället. Hur mår de och hur ser deras vardag ut? Metoden som användes var kvalitativ och det empiriska materialet inhämtades genom halvstrukturerade intervjuer. I studien deltog fyra kvinnor. Resultatet analyseras med hjälp av teorierna KASAM och Exitteorin samt relevant kunskap och tidigare forskning. Resultatet visar att kvinnorna trivdes på boendet och kände sig trygga där. De fick stöd och hjälp för att komma ut i samhället igen. Deras psykiska hälsa är starkt relaterad till deras kontakt med familjen, det vill säga en fortsatt nära kontakt med familjen ger bättre psykisk hälsa. Resultatet visar att samtliga kvinnor hamnat på boendet på grund av att de dragit skam över familjen då de gjort egna individuella val.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Exitteori
flykt
heder
KASAM
skyddat boende
Handle http://hdl.handle.net/2043/10495 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics