”Mamma var mycket, mycket arg och jag var mycket rädd för henne” EN STUDIE OM KVINNOR SOM UTSATTS FÖR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH SOM BOTT PÅ SKYDDAT BOENDE

DSpace Repository

”Mamma var mycket, mycket arg och jag var mycket rädd för henne” EN STUDIE OM KVINNOR SOM UTSATTS FÖR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH SOM BOTT PÅ SKYDDAT BOENDE

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Anic, Violetta
dc.date.accessioned 2010-08-26T08:49:47Z
dc.date.available 2010-08-26T08:49:47Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10495
dc.description Studiens syfte var att undersöka hur de kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld känner sig efter att ha bott på ett skyddat boende och nu har kommit ut i samhället. Hur mår de och hur ser deras vardag ut? Metoden som användes var kvalitativ och det empiriska materialet inhämtades genom halvstrukturerade intervjuer. I studien deltog fyra kvinnor. Resultatet analyseras med hjälp av teorierna KASAM och Exitteorin samt relevant kunskap och tidigare forskning. Resultatet visar att kvinnorna trivdes på boendet och kände sig trygga där. De fick stöd och hjälp för att komma ut i samhället igen. Deras psykiska hälsa är starkt relaterad till deras kontakt med familjen, det vill säga en fortsatt nära kontakt med familjen ger bättre psykisk hälsa. Resultatet visar att samtliga kvinnor hamnat på boendet på grund av att de dragit skam över familjen då de gjort egna individuella val. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Exitteori en
dc.subject flykt en
dc.subject heder en
dc.subject KASAM en
dc.subject skyddat boende en
dc.title ”Mamma var mycket, mycket arg och jag var mycket rädd för henne” EN STUDIE OM KVINNOR SOM UTSATTS FÖR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH SOM BOTT PÅ SKYDDAT BOENDE en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics