Postoperativt förlopp efter dagkirurgisk ljumskbråcksoperation- uppföljningssamtal som grund för kvalitetsutveckling

DSpace Repository

Postoperativt förlopp efter dagkirurgisk ljumskbråcksoperation- uppföljningssamtal som grund för kvalitetsutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Postoperativt förlopp efter dagkirurgisk ljumskbråcksoperation- uppföljningssamtal som grund för kvalitetsutveckling
Author Degaardt, Maria ; Rubensson, Monica
Date 2010
English abstract
Degaardt, M. & Rubensson, M. Post-operative progress after one-day surgical inguinal hernia operation. Follow-up interviews as a means for quality development. Degree project in nursing, 15 credit points. Malmö University: Faculty of health and society, Department of nursing, 2010. The purpose of this study was to evaluate the post-operative progress for one-day surgical inguinal hernia patients. Data was collected using structured telephone interviews three days after surgery. A questionnaire with standardized questions and multiple-choice response opions was used. The results from the 52 interviews showed that most patients did not exceed Numerical Rating Scale (NRS) 3 day one when at rest or moving around. On day three most patients had more pain while moving than day 1. Most patients complied with the doctor’s prescription of painkillers. Generally the follow-up study showed the patients had few complications and felt high satisfaction post surgery.
Swedish abstract
Degaardt, M & Rubensson, M. Postoperativt förlopp efter dagkirurgisk ljumskbråcksoperation. Uppföljningssamtal som grund för kvalitetsutveckling. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2010. Syftet med denna studie var att göra en bedömning av den postoperativa förloppet i hemmet hos dagkirurgiska ljumskbråcksopererade patienter. Data insamlade med hjälp av högstrukturerade telefonintervjuer. En enkät med standardiserade frågor och ikryssbara svarsalternativ som kommer har använts vid telefonintervjuerna. Resultaten från de 52 intervjuerna visade att de flesta patienter inte överskred Numerical Rating Scale (NRS) 3 i vila eller rörelse dag ett. På dag tre hade de flesta mer smärta vid rörelse än dag ett. De flesta patienterna följde ordinationen de fick av läkaren avseende smärtstillande tabletter. Generellt sett visade studien på få postoperativa komplikationer och hög tillfredsställelse ur operationssynpunkt hos patienterna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ambulatory surgery
Follow up studies
Inguinal hernia operation
post-operative pain
dagkirurgi
uppföljningssamtal
laparoskopisk ljumskbråcksoperation
postoperativ smärta
telefonintervjuer
Handle http://hdl.handle.net/2043/10501 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics