Hälso-och Sjukvårdsinformation på Internet

DSpace Repository

Hälso-och Sjukvårdsinformation på Internet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Gül Baykurt, Nevin
dc.date.accessioned 2010-08-27T08:27:42Z
dc.date.available 2010-08-27T08:27:42Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10502
dc.description Ett stort antal patienter söker information på Internet för att fatta olika beslut och förbereda sig för olika procedurer. Syftet med denna studie var att belysa hälsooch sjukvårdsinformation på Internet. Metoden var en litteraturstudie baserad på 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att validerade utbildnings- och informationsprogram på Internet kan bidra till förbättring av patienternas egenvård. Det framkommer att dialogen mellan Internet informerade patienter och professionen har ändrats. Internet anses generellt vara en resurs och stöd, men patienterna kan uppleva det svårt att finna och förstå hälso- och sjukvårdsinformation. Brister i kvalitén på vissa webbsidor som handlar om olika hälso- och sjukdomstillstånd förekommer. Kvalitetskontroller av webbsidor bör göras. Konklusion: Hälsoinformation på Internet har kommit för att stanna. Om informationen har hög kvalitet och utformningen av Internetsidan möter patienternas behov kan detta leda till att patienterna blir mer aktiva och välinformerade. Därmed får de mer makt och bättre resultat av sin egenvård. en
dc.description.abstract A large number of patients are seeking information on the Internet to make different decisions and prepare for various processes. The purpose of this study was to highlight health information on the Internet. The method was based on a literature review of 11 scientific articles. The result show that validated training and information programs on the Internet can contribute to the improvement of patients´ self-care. It appears that the dialogue between the Internet informed patients and the profession has changed. The Internet is generally considered to be a resource and support, but patients can experience it difficult to find and understand health information. Deficiencies in the quality of some Web pages related to various health and medical conditions exist. Quality controls on Web pages should be done. Conclusion: Health information on the Internet has come to stay. If the information is of high quality and the design of the Internet page meet patients ' needs, this can lead to patients becoming more active and wellinformed. Thus, they get more power and better results from their self-care. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Education en
dc.subject Health en
dc.subject Internet en
dc.subject Opinion en
dc.subject Patient-Doctor en
dc.subject Quality en
dc.subject Relationship en
dc.title Hälso-och Sjukvårdsinformation på Internet en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics