Möte med depression. En intervjustudie om sjuksköterskors uppfattningar om och förhållningssätt till depression i primärvården.

DSpace Repository

Möte med depression. En intervjustudie om sjuksköterskors uppfattningar om och förhållningssätt till depression i primärvården.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Möte med depression. En intervjustudie om sjuksköterskors uppfattningar om och förhållningssätt till depression i primärvården.
Author Svensson Lundbäck, Elin ; Broman, Niroshani
Date 2010
English abstract
MÖTE MED DEPRESSION EN INTERVJUSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPFATTNINGAR OM OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DEPRESSION HOS PATIENTER I PRIMÄRVÅRDEN NIROSHANI BROMAN ELIN SVENSSON LUNDBÄCK Broman, N & Svensson Lundbäck, E Möte med depression. En intervjustudie om sjuksköterskors uppfattningar om och förhållningssätt till depression i primärvården. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för Utbildningsområde omvårdnad 2010. Bakgrund: Depression är en folkhälsosjukdom i Sverige. Den kan uttryckas i både fysiska och psykiska symtom. Sjuksköterskan har en roll i att upptäcka och identifiera dessa. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om och förhållningssätt till depression och/eller depressionssymtom hos patienter inom primärvården. Metod: En intervjuundersökning med sex sjuksköterskor som arbetar på vårdcentraler i Sverige. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Resultat: Depression och/eller depressionssymtom var ett ämne som innebar utmaningar och låg utanför sjuksköterskans egentliga arbetsområde, även om de hade en viktig roll i det initiala skedet. Sjuksköterskans arbete med problematiken upplevdes ha utökats i takt med en utveckling av primärvården. Den psykiska hälsan och ohälsan upplevdes ha fått ett större utrymme och patienter ansågs ha en medvetenhet om sin egen psykiska hälsa och ohälsa. Behov av större tillgång till psykolog och kurator, mer tid för patienter och vidare utbildning av sjuksköterskor uttrycktes tydligt. Nyckelord: Depression, depressionssymtom, omvårdnad, primärvård, kvalitativ studie, semi-strukturerad intervju, upplevelse ENCOUNTERING DEPRESSION A QUALITATIVE STUDY INVESTIGATING NURSES’ ATTITUDES AND COMPREHENSION OF DEPRESSION IN PRIMARY CARE NIROSHANI BROMAN ELIN SVENSSON LUNDBÄCK Broman, N & Svensson Lundbäck, E Meeting with depression. A qualitative interview study investigating nurses’ attitudes and comprehension of depression in primary care. Degree Project, 15 Credit Points. Nursing Program, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2010. Background: Depression is a public health disease in the Swedish population. The symptoms can be both physical and psychical. The nurse plays an important role within the discovery and identification of depression and/or depressive symptoms. Aim: To examine nurses’ attitudes and comprehension of depression in primary care. Method: A qualitative study with semi-structured interviews was made, with six nurses employed at different public health centers in Sweden. Manifest content analysis was used. Result: Depression and/or depressive symptoms were experienced as an area that withheld challenge and were outside of the nurses’ main responsibility. The nurse played an important role in the initial process. The psychic health had been given a larger room within the primary care. The nurses´ tasks had increased as the development of the primary care had proceeded. There was an experienced need of more psychologists and counselors, as well as more time with patients and an education of nurses. Keywords: Depression, depressive symptoms, experience, nursing, primary care, qualitative study, semi-structured interview
Swedish abstract
MÖTE MED DEPRESSION EN INTERVJUSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPFATTNINGAR OM OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DEPRESSION HOS PATIENTER I PRIMÄRVÅRDEN NIROSHANI BROMAN ELIN SVENSSON LUNDBÄCK Broman, N & Svensson Lundbäck, E Möte med depression. En intervjustudie om sjuksköterskors uppfattningar om och förhållningssätt till depression i primärvården. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för Utbildningsområde omvårdnad 2010. Bakgrund: Depression är en folkhälsosjukdom i Sverige. Den kan uttryckas i både fysiska och psykiska symtom. Sjuksköterskan har en roll i att upptäcka och identifiera dessa. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om och förhållningssätt till depression och/eller depressionssymtom hos patienter inom primärvården. Metod: En intervjuundersökning med sex sjuksköterskor som arbetar på vårdcentraler i Sverige. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Resultat: Depression och/eller depressionssymtom var ett ämne som innebar utmaningar och låg utanför sjuksköterskans egentliga arbetsområde, även om de hade en viktig roll i det initiala skedet. Sjuksköterskans arbete med problematiken upplevdes ha utökats i takt med en utveckling av primärvården. Den psykiska hälsan och ohälsan upplevdes ha fått ett större utrymme och patienter ansågs ha en medvetenhet om sin egen psykiska hälsa och ohälsa. Behov av större tillgång till psykolog och kurator, mer tid för patienter och vidare utbildning av sjuksköterskor uttrycktes tydligt. Nyckelord: Depression, depressionssymtom, omvårdnad, primärvård, kvalitativ studie, semi-strukturerad intervju, upplevelse
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Depression
Qualitative study
Handle http://hdl.handle.net/2043/10505 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics