Leg SSk

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rubensson, Monica
dc.contributor.author Degaardt, Maria
dc.date.accessioned 2010-08-27T08:29:24Z
dc.date.available 2010-08-27T08:29:24Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10507
dc.description Syftet med denna studie var att göra en bedömning av den postoperativa förloppet i hemmet hos dagkirurgiska ljumskbråcksopererade patienter. Data insamlade med hjälp av högstrukturerade telefonintervjuer. En enkät med standardiserade frågor och ikryssbara svarsalternativ som kommer har använts vid telefonintervjuerna. Resultaten från de 52 intervjuerna visade att de flesta patienter inte överskred Numerical Rating Scale (NRS) 3 i vila eller rörelse dag ett. På dag tre hade de flesta mer smärta vid rörelse än dag ett. De flesta patienterna följde ordinationen de fick av läkaren avseende smärtstillande tabletter. Generellt sett visade studien på få postoperativa komplikationer och hög tillfredsställelse ur operationssynpunkt hos patienterna. en
dc.description.abstract The purpose of this study was to evaluate the post-operative progress for one-day surgical inguinal hernia patients. Data was collected using structured telephone interviews three days after surgery. A questionnaire with standardized questions and multiple-choice response options was used. The results from the 52 interviews showed that most patients did not exceed Numerical Rating Scale (NRS) 3 day one when at rest or moving around. On day three most patients had more pain while moving than day 1. Most patients complied with the doctor’s prescription of painkillers. Generally the follow-up study showed the patients had few complications and felt high satisfaction post surgery. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Ljumskbråck en
dc.subject Smärta en
dc.subject Dagkirurgi en
dc.title Leg SSk en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad, nätbaserad distanskurs
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics