Ytterligare ett IT-system

DSpace Repository

Ytterligare ett IT-system

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ytterligare ett IT-system
Author Wigrup, Magnus
Date 2010
English abstract
This report intends to explore the pros and cons of developing a customized system or use the standard system, which in this case printing JMS Group already owns and uses. With a more accurate definition of non-functional requirements such as usability, has a custom-made prototype been built. The project used methods of requirements gathering that led to a specification and ended with a finished prototype. The prototype was compared with two standard systems through user testing and interviews. The prototype proved to live up to the requirements discovered. The majority of test subjects preferred a simpler clean system, which the prototype was, to systems with a lot of information and functions. Given the cost JMS was recommended to structure one of the systems that they already owns and uses instead of developing and implementing a new system further in the company.
Swedish abstract
Denna rapport avser att undersöka för- och nackdelar med att utveckla ett för ändamålet specialanpassat system eller utnyttja de standardsystem, som i det aktuella fallet tryckerikoncernen JMS redan äger och använder. Genom en mer noggrann definiering av ickefunktionella krav på bland annat användbarhet har en specialanpassad prototyp framställts. I projektet användes metoder för kravinsamling som ledde till en kravspecifikation och i sin tur slutade med en färdig prototyp. Prototypen jämfördes med två standardsystem genom användartester och intervjuer. Prototypen visade sig leva upp till de krav som upptäcktes. Majoriteten av testpersonerna föredrog ett enklare avskalat system, vilket prototypen upplevdes som, före system med mycket information och funktioner. Med tanke på kostnaden rekommenderas dock JMS att försöka strukturera upp ett av de i företaget befintliga systemen och använda detta istället för att utveckla och implementera ytterligare ett nytt system i företaget.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject usability testing
System development
specifications
requirements
requirements gathering
requirements management
prototype
usability
Handle http://hdl.handle.net/2043/10511 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics