Bedömning av barn i förtätad kommunikation

DSpace Repository

Bedömning av barn i förtätad kommunikation

Details

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Bedömning av barn i förtätad kommunikation
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Editor Qvarsebo, Jonas ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2010
Swedish abstract
I denna antologi presenteras ett axplock av pågående forskning vid enheten Barn-Unga-Samhälle (BUS) inom Lärarutbildningen vid Malmö högskola. Antologin belyser en utbildningshistorisk förskjutning från visionärt arbete och tilltro om en bättre framtid via uppfostran och utbildning, till en ökad oro för framtiden i en global konkurrens. Styrning och kontroll av barndom och utbildning, via exempelvis dokumentation, bedömning och utvärdering, blir allt mer framträdande, både nationellt och internationellt. Antologin vänder sig till alla som är intresserade av frågor om barndom och utbildning ur ett samhällsperspektiv.
Link http://hdl.handle.net/2043/10414 .Icon
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Från storslagna visioner till professionell bedömning
Rapporter om utbildning;2
Series/Issue Rapporter om utbildning
ISSN 1101-7643
Pages 93-107
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/10514 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics