Föräldrasamverkan i mångkulturell fritidsverksamhet

DSpace Repository

Föräldrasamverkan i mångkulturell fritidsverksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Föräldrasamverkan i mångkulturell fritidsverksamhet
Author Demirci, Elisabet
Date 2010
Swedish abstract
Syfte och Frågeställningar: Syftet med undersökningen var att ta reda på hur samverkan fungerar i ett mångkulturellt fritidshem. Det som gjorde mig mest intresserad av området var att förstå om och varför det finns svårigheter med föräldrasamverkan och hur pedagoger och föräldrar går till väga för att stärka samverkan. Tidigare forskning: Undersökningar som gjorts kring föräldrasamverkan i skolan angående föräldrars och pedagogers attityder kring skolan och skolans samverkan. Metod: Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat tre pedagoger och tre föräldrar på ett fritidshem. Resultat: Undersökningen visar att föräldrarna inte har tillräckligt med tid för föräldrasamverkan samtidigt som de anser att barnen och deras framtid är föräldrarnas första prioritering. Pedagogerna har förståelse för föräldrarna och försöker stärka den dagliga tamburkontakten tillsammans med föräldrarna för att gynna samarbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fritidsverksamhet
samverkan
föräldrar
pedagoger
samarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/10516 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics