Motivation, lärande och skola

DSpace Repository

Motivation, lärande och skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation, lärande och skola
Author Huszar, Carl Johan
Date 2010
Swedish abstract
Sedan jag började min utbildning på lärarutbildningen hösten 2005 har elevers lärande varit det som fångat mitt intresse. Jag har träffat många elever som inte har velat lära sig något och tyckt att skolan varit tråkig. Jag ville undersöka vad det är som driver en person till att lära sig, så att skolvardagen kan bli bättre för både elever och lärare. Min studie bygger på möten med tre elever med stort intresse för musik. Under vårterminen 2007 träffade jag dessa elever under ett projektarbete. Tre år senare har jag åter fått möjligheten att träffa eleverna. I min studie har jag undersökt elevernas lärande: med fokus på hur inre och yttre motivation har påverkat deras lärande i och utanför skolan. I mitt arbete har jag utgått ifrån tre teman: Motivation, Lärande och Skola. Under vårterminen 2010 har jag genomfört åtta kvalitativa intervjuer med de tre eleverna. Resultatet visar att skolan inte till fullo utnyttjar alla läroprocesser som möjligen skulle kunna motivera fler elever. En skola med fokus på yttre motivation lyckas inte alltid övertyga alla elever om skolans olika ämnens viktighet. Trots detta har de elever jag studerat visat att de på egen hand utvecklat kunskaper inom musik och därigenom kunnat inspirera andra samt fungera som mentorer på skolan. På detta sätt har skolan indirekt medverkat till att ge eleverna inre motivation. Eleverna upplever att lärandet blir mer meningsfullt för dem genom inre motivation. Under utförandet av denna studie samt under min praktik i skolan har jag dock märkt att det i skolan idag saknas medvetenhet om den inre motivationens betydelse. Med denna studie vill jag föra en diskussion om möjligheten till integration av inre motivation och läroprocessen i dagens skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motivation
Lärande
Skola
Elever
Inre och yttre motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/10518 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics