Estetiska uttrycksformer i förskolan och skolan

DSpace Repository

Estetiska uttrycksformer i förskolan och skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Estetiska uttrycksformer i förskolan och skolan
Author Ekström, Sara ; Ekbom, Anna
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att utifrån intervju- och enkätsvar från pedagoger i förskola och skola få kunskap om hur de definierar estetiska uttrycksformer och hur de använder sig av dessa i skolan respektive förskolan. Vi vill ta reda på vilka önskningar och visioner våra informanter har om att arbeta med estetiska uttrycksformer i sin verksamhet. Vad betyder bild, drama och musik för dessa pedagoger? Vår metod är att genomföra kvantitativa enkätundersökningar för att sedan gå vidare med dessa svar till kvalitativa intervjuer. I vårt arbete har vi utifrån litteratur och teorier kommit fram till att det kan finnas en rädsla hos pedagoger i att arbeta på nya sätt som man inte behärskar eller är van vid. Detta kan förklara att det finns en tydlig gräns mellan de pedagoger som väljer att arbeta estetiskt och de som lämnar detta ansvar till andra. Vår slutsats är att det finns en strävan hos de flesta av våra informanter att arbeta med estetiska uttrycksformer i sin verksamhet med syftet att barnen/eleverna ska få ett vidgat synsätt på lärandet. Trots denna strävan om att arbeta med estetiska uttrycksformer känner många pedagoger att det inte finns tid och utrymme för att förverkliga sina drömmar om ett mer estetiskt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Estetiska uttrycksformer
bild
musik
drama
Handle http://hdl.handle.net/2043/10519 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics