På liv och död - Ett temaarbete i grundskolans mellanår

DSpace Repository

På liv och död - Ett temaarbete i grundskolans mellanår

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title På liv och död - Ett temaarbete i grundskolans mellanår
Author Magnusson, Kerstin ; Malmgren, Gun ; Nilsson, Jan
Date 2010
Swedish abstract
En fjärdeklass i Sydsverige jobbade våren 2009 med temat På liv och död. Denna rapport beskriver, diskuterar och analyserar detta arbete. Några forskare från Lärarutbildningen på Malmö högskola och Lunds universitet försöker tillsammans med klassläraren få svar på följande frågor; Vilka hinder är förknippade med ämnesintegrerad tematisk undervisning? Vilken är skönlitteraturens roll i tematisk undervisning? Vad finns det för problem och möjligheter med att organisera arbetet på det sätt läraren och hennes kollegor gör? Vilken är lärarlagets funktion och betydelse? Utöver detta problematiseras också s.k. aktionsforskning på gott och ont. Forskarna frågar sig även vad de själva lärt sig och hur studien kan användas på lärarutbildning och som kompetensutveckling bland yrkesverksamma lärare?
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Series/Issue Rapporter om utbildning;3
ISSN 1101-7643
Pages 202
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/10521 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics