Consumer benefits of mechano-active packages

DSpace Repository

Consumer benefits of mechano-active packages

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Consumer benefits of mechano-active packages
Author Allgulander, Jenny
Date 2010
English abstract
Through research Innventia has successfully invented a mechano-active (motioned) paper. The purpose of the current work was to do a survey of consumer benefits of mechano-active packages, leading to creation of 1-5 simple concepts and (or) prototypes of mechano-active packages based on consumer benefits. This survey is executed for Innventia in order to help them, in their continuing work with developing mechano-active consumer based packages based on real consumer needs. Using three targeting groups answering a questionnaire and participating in workshops have carried out the survey. The targeting groups were divided into three categories: youth of today, older with reduced mobility and parents with small children; each targeting group contained six participants. The results revealed that 89 % of the participants at sometimes find packages difficult to handle. All of the participants believe that the packages of today can improve with mechano-active packages. The participants in this survey were very open-minded towards the prospect of mechano-active packages and the results (helped me come to the conclusion) indicate that there might be (is) a market for mechano-active packaging solutions that fulfil real consumer needs.
Swedish abstract
Genom sin forskning har Innventia lyckats uppfinna ett mekano-aktivt (rörligt) papper. Syftet med mitt arbete var att göra en studie av konsumentfördelarna med mekano-aktiva förpackningar, vilket skulle leda till framtagning av koncept eller prototyper baserade på konsumentfördelarna. Studien är utförd åt Innventia, för att bistå dem i deras fortsatta arbete med att ta fram mekano-aktiva förpackningar baserade på verkliga konsumentbehov. Studien genomfördes med hjälp av att tre fokusgrupper svarade på en enkät och deltog i workshops. Fokusgrupperna var indelade i följande kategorier: ungdomar, äldre med nedsatt rörelseförmåga samt småbarnsföräldrar, varje fokusgrupp bestod av sex deltagare. Resultatet visade att 89 % av deltagarna uppgav att de någon gång upplevde sig ha svårigheter att hantera förpackningar. Samtliga deltagare tror att dagens förpackningar kan förbättras med mekano-aktiva förpackningar. Deltagarna i studien hade en väldigt positiv inställning till mekano-aktiva förpackningar och resultatet (fick mig att dra slutsatsen) indikerade att det kan finnas (finns) en marknad för mekano-aktiva förpackningslösningar som uppfyller verkliga konsumentbehov.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language eng (iso)
Subject Consumer benefits
innovation
interactive materials
mechano-active materials
packaging
paper
Handle http://hdl.handle.net/2043/10529 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics