Per Engdahl, en extrem politisk aktivist i marginalen

DSpace Repository

Per Engdahl, en extrem politisk aktivist i marginalen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Per Engdahl, en extrem politisk aktivist i marginalen
Author Tönnheim, Hanserik
Date 2010
English abstract
This work is an ideological analyse of the Swedish political activist Per Engdahl and his different organizations. Engdahl was born 1909 and died 1994. He was active his whole life in different Swedish fascist an extreme right-wing organizations as Sweden’s Fascist Combat Organization, The National Federation the New Sweden, The National Swedish Association, The National Association Sweden-Germany, Swedish Opposition, The European Social Movement and The New Swedish Movement. He was also the publisher, for almost 50 years, of the political paper The Way Forwards. This study extends from 1931 to 1950. I have analysed four different political manifests and four editorials dated 1942 from his paper The Way Forwards. My method is primarily an ideology analysis including text analysis. The purpose of the study is to use the theory of generic fascism on Per Engdahls texts to find out the ideology can be defined as fascism. An analysis like this has not been done before but Engdahl has primarily been labelled as a Fascist or Nazi from empirical studies of his organizations and not by more thoroughly studies of his ideas. From the historian of ideas Lena Berggren I have borrowed her mini definition of generic fascism. But I have added the term authoritarian and substitute holistic with metaphysical. My definition reads: Fascism is an extreme nationalistic revolutionary and authoritarian ideology with metaphysical and syncretistic pretension which aims at a radical new society and an new type of individual. From this definition and other central concepts of Fascism I will define Per Engdahls ideology as fascism during the examined period from 1931 to 1950. I also see Engdahl as an anti-Semite during 1931 to 1942 and that he also constantly spread racism within texts and programmes until the end of the examination 1950.
Swedish abstract
Uppsatsen är en analys av den svenska politiska aktivisten Per Engdahl och hans rörelsers ideologiska innehåll. Engdahl som föddes 1909 och avled 1994 var under hela sitt liv verksam i olika svenska fascistiska och högerextrema organisationer såsom Sveriges Fascistiska Kamporganisation, Riksförbundet det Nya Sverige, Sveriges Nationella Förbund, Riksföreningen Sverige-Tyskland, Svensk Opposition, Europäische Soziale Bewegung samt Nysvenska Rörelsen. Dessutom utgav han under nästan 50 år tidningen Vägen Framåt. Studien omfattar perioden 1931 till 1950. Fyra olika politiska program samt fyra ledarartiklar ur Vägen Framåt, från 1942 alla författade av Engdahl, har analyserats. Metoden har varit ideologianalys speciellt med hjälp av textanalys. Studiens syfte är att utifrån teorin om generisk fascism undersöka Per Engdahl och hans organisationers ideologiska grund. En sådan analys har inte tidigare genomförts utan Engdahl har betecknats som fascist eller nazist utifrån empiriska studier av organisationerna och inte på grundligare studier av hans idéer. Till idéhistorikern Lena Bergrens minimidefinition av generisk fascism har jag i min definition lagt till begreppet auktoritär och ersatt holistisk till metafysisk. Den lyder sålunda: Fascismen är en ultranationalistisk revolutionär och auktoritär ideologi med metafysiska och synkretistiska pretentioner som syftar till att skapa ett radikalt nytt samhälle och en ny typ av människa. Utifrån denna definition och andra centrala begrepp i fascismen betraktar jag Per Engdals ideologi som fascistisk under den undersökta perioden 1931 till 1950. Jag anser även att Engdahl var antisemit under perioden 1931 till 1942 och att han regelbundet spred rasideologiska idéer i sina texter fram till och med 1950.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject antisemitism
Per Engdahl
generisk fscism
korporativism
nazism
Handle http://hdl.handle.net/2043/10539 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics