Kvinnliga kontraster & fördummade män

DSpace Repository

Kvinnliga kontraster & fördummade män

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnliga kontraster & fördummade män
Author Bengtsson, Saralisa ; Johansson, Frida
Date 2010
Swedish abstract
Eftersom julkalendern är ett återkommande fenomen i Sverige med minst en miljon tittare per avsnitt varje år anser vi att en studie av dessa ur ett queerteoretiskt perspektiv är intressant och kan ge en idé om hur uppfattningar kring vad som är normalt respektive avvikande skapas och reproduceras. Det centrala i våra frågeställningar rör presentationen av könsroller samt vilka egenskaper karaktärerna tillskrivs utifrån könstillhörighet då vi ser en problematik gällande vilka attribut som tillskrivs könen utan eftertanke eller reflektion över hur detta kan påverka exempelvis skapandet av genus. Resultatet av uppsatsen visar bland annat att heteronormativiteten i regel upprätthålls även om det går att utröna avvikelser från det som uppfattas som normativt normalt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genus
Heteronormativitet
Julkalender
Könsroller
Queer
Semiotik
Handle http://hdl.handle.net/2043/10546 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics