Kvinnliga kontraster & fördummade män

DSpace Repository

Kvinnliga kontraster & fördummade män

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bengtsson, Saralisa
dc.contributor.author Johansson, Frida
dc.date.accessioned 2010-09-09T13:40:56Z
dc.date.available 2010-09-09T13:40:56Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10546
dc.description Eftersom julkalendern är ett återkommande fenomen i Sverige med minst en miljon tittare per avsnitt varje år anser vi att en studie av dessa ur ett queerteoretiskt perspektiv är intressant och kan ge en idé om hur uppfattningar kring vad som är normalt respektive avvikande skapas och reproduceras. Det centrala i våra frågeställningar rör presentationen av könsroller samt vilka egenskaper karaktärerna tillskrivs utifrån könstillhörighet då vi ser en problematik gällande vilka attribut som tillskrivs könen utan eftertanke eller reflektion över hur detta kan påverka exempelvis skapandet av genus. Resultatet av uppsatsen visar bland annat att heteronormativiteten i regel upprätthålls även om det går att utröna avvikelser från det som uppfattas som normativt normalt. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Genus en
dc.subject Heteronormativitet en
dc.subject Julkalender en
dc.subject Könsroller en
dc.subject Queer en
dc.subject Semiotik en
dc.title Kvinnliga kontraster & fördummade män en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics