Något annat än hetero -En studie om kvinnor som bryter mot heteronormen i Mumbai

DSpace Repository

Något annat än hetero -En studie om kvinnor som bryter mot heteronormen i Mumbai

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Något annat än hetero -En studie om kvinnor som bryter mot heteronormen i Mumbai
Author Salomonsson, Jessica ; Wentzel, Marie
Date 2010
English abstract
Our aim of this degree project in social work in multicultural environment is to get insight into the crucial circumstances effecting women who define their sexuality as something other than heterosexual and living in Mumbai, India. We traveled to Mumbai with the purpose of doing a field study consisting of nine interviews with individuals from different backgrounds who all have insight and experience in the chosen field. From an intersectional and poststructuralist perspective we are attempting to discuss the power relations and structures that these women encounter in their everyday lives. The “heterosexual matrix” is intended to describe how heterosexuality is maintained and seen as the "normal sexuality". In order for heterosexuality to function as a norm it requires that one looks at sexual minorities as deviant. Women are expected to have no sexual desire in the current discourse and by defining themselves as something other than heterosexual they differ from one of the most basic norms of society. In our interviews the focus has been the difficulties and opportunities experienced by our informants. What experience do women who differ from the heterosexual norm have and what does this induce?
Swedish abstract
Vår studie syftar till att få insikt i hur det kan vara att som kvinna bryta från den obligatoriska heterosexualiteten i en specifik kontext i Indien, nämligen Mumbai. Vi har under vår fältstudie i Mumbai intervjuat 9 personer. Dessa informanter definierar sig alla som något annat än heterosexuella, och alla utan en informant är kvinnor och urvalet består av olika ålder, bakgrund, religion, klass osv. Utifrån ett intersektionellt samt poststrukturalistiskt perspektiv gör vi en ansats att problematisera de maktförhållanden som kvinnorna möter i sin vardag. Den heterosexuella matrisen syftar till att beskriva hur heterosexualiteten upprätthålls och ses som ”den normala sexualiteten”. För att heterosexualiteten ska fungera som norm krävs det att en ser på sexuella minoriteter som avvikande. Kvinnor förväntas inte har något sexuellt begär i den existerande diskursen, och genom att faktisk själv benämna sig som något annat än heterosexuell avviker man från en av de mest grundläggande normerna i samhället. Att två kvinnor lever tillsammans är som vi redan nämnt något avvikande från normen, då människor förväntas att bo hos/med sina föräldrar tills de gifter sig. Vad kan det innebära att som kvinna bryta från den heterosexuella normen och istället leva/vilja leva i en samkönad relation? Vi har i våra intervjuer fokuserat på deras upplevelser av svårigheter och möjligheter i att avvika från heteronormen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kvinnor
Sexualitet
Indien
Heteronorm
"icke heterosexualitet"
Handle http://hdl.handle.net/2043/10551 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics