Samverkan mellan skola och byggföretag

DSpace Repository

Samverkan mellan skola och byggföretag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samverkan mellan skola och byggföretag
Author Tegnvallius, Daniel
Date 2010
Swedish abstract
I det här examensarbetet har jag valt att studera samverkan mellan tre olika byggskolor och tre byggföretag ifrån näringslivet. Syftet med studien är att ge en bild om hur samverkan sker idag och vilka hinder och behållningar det finns i en god samverkan. I min kvalitativa studie har jag valt att intervjua tre yrkeslärare från byggprogrammet och tre personalsamordnare från byggföretag. Av studiens resultat visar det sig att endast en av de tillfrågade intervjupersonerna kan visa på att de har en samverkan idag och att den enda kontakt som finns idag är under elevernas obligatoriska praktikperiod. I studien framkommer även att den största orsaken till att det inte existerar någon samverkan idag är på grund av ekonomiska resurser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samverkan
arbetsplatsförlagd utbildning
social kompetens
byggprogrammet
arbetsliv
Handle http://hdl.handle.net/2043/10553 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics