Dyslexi och motoriska svårigheter - finns det ett samband?

DSpace Repository

Dyslexi och motoriska svårigheter - finns det ett samband?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dyslexi och motoriska svårigheter - finns det ett samband?
Author Molander, Erika
Date 2003
English abstract
Detta arbete undersöker sambandet mellan dyslexi och motoriska svårigheter. Ordet dyslexi betyder svårigheter med ord. Att ha dyslexi innebär att man har problem med att lära sig läsa och skriva. Handikappet beror på en skada på hjärnan. Det finns olika typer av dyslexi. Alla barns motorik utvecklas efter ett särskilt mönster och avvikelser härifrån kan påverka inlär-ningen. Min huvudfråga är om det finns ett samband mellan dyslexi och motoriska svårigheter. Tre stycken specialpedagoger och en lärare har intervjuats. Samtliga är kvinnor i åldern 35-50 år. Arbetet har resulterat i att jag kunnat konstatera att något direkt samband mellan handikappen inte finns. Däremot har både litteraturen och intervjuerna visat att den motoriska utvecklingen har ett samband med inlärningsförmågan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Dyslexi
Inlärning
Motoriska svårigheter
Åtgärder
Handle http://hdl.handle.net/2043/1056 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics