Förälder och pedagoger i samverkan -en fallstudie (Parent and teachers in cooperation - a case study

DSpace Repository

Förälder och pedagoger i samverkan -en fallstudie (Parent and teachers in cooperation - a case study

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Förälder och pedagoger i samverkan -en fallstudie (Parent and teachers in cooperation - a case study
Author Persson, Maura ; Salimi-Amlashi, Nasrin
Date 2010
Swedish abstract
Persson, Maura & Salimi-Amlashi, Nasrin (2010). Förälder och pedagoger i samverkan – en fallstudie. (Parent and teaachers in cooperation – a case study). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Vi frågade oss vilken betydelse samverkan mellan förälder och pedagog har för barnets trygghet. I denna studie ville vi särskilt studera om föräldrastöd kan påverka oroliga och utagerande barn på ett positivt sätt samt möjligheten att bygga upp en långsiktig samverkan. Kvalitativ fallstudie användes som metod och data har samlats genom observationer och djupintervjuer. En pojke har observerats i samspel med andra. Som observationsmetod användes bl a videofilmning. Sammanlagt har fyra personer intervjuats, en förälder, två pedagoger och en specialpedagog. Vår undersökningsgrupp finns i en mångkulturell förskola. Resultatet visar att pedagogers bemötande har stor betydelse för hur barn agerar. Samtliga av våra respondenter är överrens om att hur föräldrar och pedagoger samverkar påverkar barnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fallstudie
förskolan
föräldrastöd
mångkulturell
samverkan
utagerande
utmaningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/10571 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics