Detta var min sista chans! Elever med socioemotionella svårigheter berättar om sina upplevelser av den segregerade skoltiden

DSpace Repository

Detta var min sista chans! Elever med socioemotionella svårigheter berättar om sina upplevelser av den segregerade skoltiden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Detta var min sista chans! Elever med socioemotionella svårigheter berättar om sina upplevelser av den segregerade skoltiden
Author Lelinge, Balli ; Hartnor, Ing-Marie
Date 2005
Swedish abstract
Hartnor, Ing-Marie & Lelinge, Balli (2005). Detta var min sista chans! Elever med socioemotionella svårigheter berättar om sina upplevelser av den segregerade skoltiden (This was my last chance! Pupils with social and emotional difficulties relate their experiences of the segregated school system). Syfte: Denna studie har som övergripande syfte att försöka förstå elevens upplevelse av skoltiden före, under och efter segregeringen samt att undersöka hur lärarens förhållningssätt påverkar elevens inre (emotionella) och yttre (sociala) utveckling. Metod: För att få svar på våra frågor har vi använt oss av intervju som metod. Målgruppen utgjordes av 15 elever med socioemotionella svårigheter, varav nio elever kom från en s.k. halvsegregerad skolform, vilket innebar att delar av skoldagen (och även en del efter skoltid) var förlagd till en särskild undervisningsgrupp. Resterande sex elever hade sin senare del av grundskoletiden förlagd till ett skoldaghem, i en s.k. helsegregerad skolform. För att kartlägga elevernas minnen och upplevelser från den segregerade skoltiden, har vi använt oss av nutida, retrospektiva och framtida frågeställningar. Elevernas ålder var vid intervjutillfället mellan 17 – 26 år. Resultat: Vårt resultat visar entydigt att eleverna inte upplevde några hinder eller problem med den segregerade skolformen, utan snarare såg möjligheter att få hjälp med sina svårigheter. Det har i studien framkommit att yrkeskompetens, förhållningssätt, metoder och lärarnas inställning har spelat en avgörande roll för elevernas utveckling. Brister i nämnda faktorer har visat sig bidra till att behovet av segregering har uppkommit. Enligt vår undersökning har ingen av eleverna sagt att den segregerade skoltiden varit negativ eller stigmatiserande, tvärtom uttrycker alla att utan den segregerade tiden, hade inte deras liv varit lika positivt som det är i dag. De segregerade skolformerna har endast upplevts ge positiva möjligheter. Nyckelord: elever med socioemotionella svårigheter, lärarnas förhållningssätt, möjligheter och hinder, segregerade skolformer. Balli Lelinge Ing-Marie Hartnor Handledare: Ingrid Sandén Examinator: Lars Berglund
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever med socioemotionella svårigheter, lärarnas förhållningssätt, möjligheter och hinder, segregerade skolformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/10572 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics