Några gymnasieelevers förståelse av derivatabegreppet

DSpace Repository

Några gymnasieelevers förståelse av derivatabegreppet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Några gymnasieelevers förståelse av derivatabegreppet
Author Pozgaj, Robert ; Šušnjević, Novica
Date 2010
Swedish abstract
I denna uppsats undersöker vi några gymnasieelevers förståelse av begreppet derivata. Vi gör detta genom att presentera teoretiska verktyg för att kunna mäta begreppsförståelse. Vi försöker bedöma elevernas kunskaper genom att eleverna får göra ett skriftligt prov och några av eleverna en efterföljande intervju. Undersökningen gjordes på en skola och omfattar 8 elever i en naturvetare klass i årskurs 2. De resultat som vi presenterar visar på att eleverna inte uppnår någon högre konceptuell förståelse. Det verkar inte heller finnas någon större skillnad i begreppsförståelse mellan elever som har höga betyg, MVG, och elever med lägre betyg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject APOS
begreppsförståelse
derivata
matematik
matematik kurs C
matematiska världar
Handle http://hdl.handle.net/2043/10591 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics