Att spränga (köns)gränser: en flerfallstudie av svenska tidningarnas rapportering om och representation av kvinnliga och manliga självmordsbombare och dess konsekvenser

DSpace Repository

Att spränga (köns)gränser: en flerfallstudie av svenska tidningarnas rapportering om och representation av kvinnliga och manliga självmordsbombare och dess konsekvenser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att spränga (köns)gränser: en flerfallstudie av svenska tidningarnas rapportering om och representation av kvinnliga och manliga självmordsbombare och dess konsekvenser
Author Hendeberg, David
Date 2010
English abstract
Suicide bombings as a strategical weapon has become ever more common, which has increased the importance of media coverage of those events. Hence, the aim of this essay is to investigate and problematize the gender stereotypes surrounding female and male suicide bombers respectively, and to understand the origins of these and what they might lead to. In order to do this, four Swedish newspapers' reporting on three different cases of suicide bombings, are put through a narrative analysis: those committed by the Liberation Tigers of Tamil Eelam, in Sri Lanka, and the suicide bombings of the Moscow and London subway systems. The main observations made, are that female suicide bombers, more often than their male counterparts, are defined along the lines of gender. Simultaneously, the newspapers are moving away from gender stereotypical descriptions, such as the one about ”the irrational woman” and the ”rational man”. This move can, in part be explained by the deployment of an attempt to rationalize away and to escape concepts of gender transgressions in order to uphold conceptions of women as non-violent and men as violent. These conceptions runs the risk of making more women turn to suicide bombings, and to boost sympathies for organizations with female suicide bombers, in the public eye, in favor of those with males alone.
Swedish abstract
Självmordsbombningar som strategiskt vapen har blivit allt vanligare vilket har gjort att betydelsen av mediernas rapportering om dessa har ökat. Uppsatsens syfte är därmed att undersöka och problematisera de könsstereotyper som omgärdar manliga respektive kvinnliga självmordsbombare, samt att förstå vad dessa bottnar i och kan leda till. För att göra detta narrativanalyseras fyra svenska dagspresstidningars rapportering om olika självmordsattacker i tre olika fall: de utförda av de tamilska tigrarna på Sri Lanka, samt självmordsattackerna i Moskvas respektive Londons tunnelbanesystem. De huvudsakliga observationer som uppsatsen utmynnar i, är att kvinnliga självmordsbombare oftare än män, definieras utefter sitt kön, samtidigt som tidningarna ibland gör avsteg från könsstereotypen om ”den irrationella kvinnan” och den rationella mannen”. Detta kan bland annat förklaras med att överskridelser av könsgränser försöker rationaliseras bort för att föreställningen om kvinnor som icke-våldsliga och män som våldsliga, ska kunna upprätthållas. Dessa föreställningar riskerar att leda till att fler kvinnor börjar utföra självmordsbombningar och att organisationer med kvinnliga självmordsbombare åtnjuter större sympatier än organisationer utan sådana.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject kvinnliga självmordsbombare
manliga självmordsbombare
genus
narrativanalys
stereotyper
Handle http://hdl.handle.net/2043/10593 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics