Urban vindkraft i Malmö

DSpace Repository

Urban vindkraft i Malmö

Details

Files for download
Icon
essay
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Urban vindkraft i Malmö
Author George, Bica
Date 2010
English abstract
Sweden is a leading country in environmental work but has not been among the leading countries in wind power. Wind power generation in the urban environment is rare in the Swedish market. The purpose of this thesis is to examine what is mean by urban wind power, highlighting the problems and obstacles for further development and present plans for urban wind power in Malmö. Furthermore, I try to also to explain the impact of urban wind power has on our society. The essay is based on an analysis of articles dealing with urban wind power, studies of reports and interviews with those responsible for various projects going on in Malmö today. The study shows that urban wind power is a good, environmentally friendly renewable energy source. There are problems and social conflicts to be resolved for urban wind power to be developed further. Through research, targeted investments and careful planning, wind power can devised to fit in the urban environment. Based on the study design, I believe that an assessment of the situation of urban wind power is only possible in a couple of years, when all the pilot projects have been running for a while and can provide us with valuable information. Urban wind power could contribute to economic and environmental benefits to society in the future.
Swedish abstract
Sverige är ett föregångsland när det gäller miljöarbetet men har inte tillhört de ledande länderna på vindkraftsområdet. Vindkraftsproduktionen i den urbana miljön är sällsynt på den svenska marknaden. Uppsatsens syfte är att undersöka vad som menas med urban vindkraft, belysa vilka problem och hinder finns för vidare utveckling och berätta om framtidsplanerna för urban vindkraft i Malmö. Vidare försöker jag även redogöra för vilken påverkan urban vindkraft har på vårt samhälle. Uppsatsen grundar sig på analys av artiklar som behandlar urban vindkraft, studier av rapporter samt intervjuer med ansvariga för dem olika projektet som pågår i Malmö idag. Studien visar att urban vindkraft är en bra och miljövänligt förnyelsebar energikälla. Det finns problem och samhälleliga konflikter som måste lösas för att urban vindkraft skall utvecklas vidare. Med hjälp av forskning, riktade satsningar och noggrann uttänkt planering kan den få plats i stadsmiljön. Utifrån studiens design, får jag uppfattningen att en utvärdering av situationen för urban vindkraft, är först möjligt om ett antal år, då alla pilotprojekt har varit igång och kan förse oss med värdefull information. Urban vindkraft skulle kunna bidra med ekonomisk och miljömässig nytta till samhällsutvecklingen i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject urban vindkraft
Urban wind power
Handle http://hdl.handle.net/2043/10596 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics