Forskningen kring flexibla partialproteser- En litteraturöversikt och en enkätmodell

DSpace Repository

Forskningen kring flexibla partialproteser- En litteraturöversikt och en enkätmodell

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bladh, Terese
dc.contributor.author Larsson, Elin
dc.date.accessioned 2010-09-20T08:11:00Z
dc.date.available 2010-09-20T08:11:00Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10598
dc.description Dagens litteratur innehåller mycket åsikter och diskussion kring konstruktionsprinciper för partialproteser. Trots att det verkar vara en ökning av flexibla partialproteser finns inte mycket material om dem. Följande frågeställningar skulle i denna studie besvaras med hjälp av en litteraturöversikt och en enkätmodell: 1. Hur ser forskningen ut kring flexibla partialproteser? 2. I vilket sammanhang och varför används de flexibla partialproteserna? En systematisk litteratursökning gjordes på databasen PubMed. 26 artiklar som behandlade olika aspekter av partialproteser i polymer användes i litteraturöversikten. En enkätmodell togs fram med ett informationsbrev och en enkät med sju frågor. En pilotstudie genomfördes där fyra tandläkare på Tandvårdshögskolan i Malmö fick kommentera eventuella oklarheter med enkäten. Tandläkaren har ett ansvar gentemot sin patient vid utlämningen av en flexibel partialprotes. Det krävs kunskap av tandläkaren om hur flexibla partialproteser används och fungerar. Patienten måste ha god munhygien och göra regelbundna återbesök. Flexibla partialproteser kan fungera bra, men kan orsaka stor skada om de används på fel sätt av både patient och tandläkare. Kanske har flexibla partialproteser fått dåligt rykte på grund av att de utformats på fel sätt och använts av personer som inte har klarat av dem. I första hand verkar de erbjudas på grund av att de många gånger är billigare. Fler studier där man jämför konventionella och flexibla partialproteser ur olika aspekter behövs. Även svensk forskning saknas. Kanske kan enkätmodellen i denna studie utgöra en början på vidare forskning inom området. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en
dc.subject flexibel en
dc.subject partialprotes en
dc.subject tandteknik en
dc.subject tandvård en
dc.title Forskningen kring flexibla partialproteser- En litteraturöversikt och en enkätmodell en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics