Behövs det äldrepedagoger i äldreomsorgen?

DSpace Repository

Behövs det äldrepedagoger i äldreomsorgen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Behövs det äldrepedagoger i äldreomsorgen?
Author Bengtsson, Carina ; Ljung, Catharina
Date 2010
English abstract
The elderpedagogy work can vary, depending on where the elderpedagogue is working and what resources the elderpedagogue has at his or her disposal. By studying the elderpedagoguywork, we want to find out how the work might appear in the municipalities. In order to get a grip on the elderpedagogy and the pedagogical approach of the elderly we conducted interviews with managers who have had elderpedagogues employed within their staff. We want to find out what managers, who have hired elderpedagogues, think about elderpedagogy and elderpedagogues both before and after they hired elderpedagogues. We have also interviewed people working as elderpedagogues and nurses to see the differences in approach. For us, it is important that the elderpedagogy approach is made visible. An elderpedagogue can work in many different ways and therefore we think it is interesting to look more closely at the elderpedagogy. The elderpedagogywork can, for instance, consist in supervision of personnel but can also mean the direct guiding of elderly people in different ways. The various approaches can because of this vary greatly. Our view is that there is a positive attitude towards elderpedagogoues’ work effort and that elderpedagogy is considered to be an important part in the work with elderly people. However, we feel that the implementation in the community have not had the impact that would be the desired.
Swedish abstract
Det äldrepedagogiska arbetet kan se olika ut, beroende på var äldrepedagogen arbetar någonstans och vad äldrepedagogen har för resurser. Genom att studera det äldrepedagogiska arbetet vill vi ta reda på hur det kan se ut i kommunerna. För att få grepp om äldrepedagogiken och det äldrepedagogiska förhållningssättet har vi intervjuat chefer som har äldrepedagoger anställda i sin verksamhet. Vi vill ta reda på vad de chefer som har anställt äldrepedagoger har för tankar om äldrepedagogik och äldrepedagoger både innan och efter att de anställt äldrepedagoger. Vi har också intervjuat personer som arbetar som äldrepedagoger och undersköterskor för att se skillnader i synsätt. För oss är det viktigt att det äldrepedagogiska förhållningssättet synliggörs. En äldrepedagog kan arbeta på många olika sätt och därför tycker vi att det är intressant att titta närmare på äldrepedagogiken. Ett äldrepedagogiskt arbete kan t ex vara att leda personal men det kan också vara att leda äldre på olika sätt. Arbetssätten kan därför vara vitt skilda från varandra. Vår uppfattning är att det finns en positiv inställning till äldrepedagogiskt arbete och att den anses vara en viktig del i arbetet med äldre. Dock upplever vi att etableringen inte har fått den genomslagskraft som skulle vara önskvärd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject elderpedagogue
elder care
individual perspective
prevention
holistic
Handle http://hdl.handle.net/2043/10600 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics