Skyddsfaktorer & Riskfaktorer - En kvalitativ studie om betydelsen av skyddsfaktorer och riskfaktorer för barn och ungdomar i skolan

DSpace Repository

Skyddsfaktorer & Riskfaktorer - En kvalitativ studie om betydelsen av skyddsfaktorer och riskfaktorer för barn och ungdomar i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Skyddsfaktorer & Riskfaktorer - En kvalitativ studie om betydelsen av skyddsfaktorer och riskfaktorer för barn och ungdomar i skolan
Author Olsson, Linn ; Wettefors, AnnaCarin
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete var att besvara frågan om vilken betydelse skyddsfaktorer och riskfaktorer har för barn och ungdomar i skolan i förhållande till utvecklandet av negativa beteenden. Vi hade kommit i kontakt med dessa begrepp vid ett flertal tillfällen under vår utbildning, men endast i teorin. Vi ville därför ta reda på hur man ser på detta mer konkret ur skolans perspektiv och hur man arbetar med skyddsfaktorer och riskfaktorer. Vi valde att göra en kvalitativ studie och intervjuade två skolkuratorer och en anställd från Gränsöverskridande teamet. Vi analyserade materialet i sin helhet och tog ut viktiga teman och problemområden som framkommit i materialet. Relationer och barns olika förutsättningar har stor betydelse för om skolan blir en skyddsfaktor eller en riskfaktor för utvecklandet av negativa beteenden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anknytning
KASAM
Riskfaktorer
Skyddsfaktorer
Handle http://hdl.handle.net/2043/10618 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics