Hur ser elever på sin kunskap före och efter APU?

DSpace Repository

Hur ser elever på sin kunskap före och efter APU?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur ser elever på sin kunskap före och efter APU?
Author Arvidson, Matthias
Date 2010
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med undersökningen är att kunna anpassa utbildningen tiden efter en APU period om det visar sig att eleven snabbare utvecklas i sin kunskap under praktik perioden. Undersökningens frågeställningar är hur elever som går en yrkesutbildning ser på sin kunskap före och efter en APU period. Skiljer elevens synsätt på sin egen kunskap markant efter en APU period? Metoden som används är en enkätstudie som analyseras kvantitativt med hjälp av SPSS. Respondenter har varit 59 elever som går praktiska yrkesinriktade program på två gymnasieskolor i Halland. Resultatet visade att elevernas syn på sin yrkeskunskap före och efter APU perioderna inte skilde sig nämnvärt åt men en tydlig åsikt var att eleverna önskade arbeta mera praktiskt i skolan. Nyckelord; APU, praktiskt lärande, yrkesutbildning, mästarlära.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject APU
Yrkesutbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10627 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics