Musik som verktyg i förskolan - Glädje, rörelse, förståelse, ord och språk. Music as a tool in pre-school

DSpace Repository

Musik som verktyg i förskolan - Glädje, rörelse, förståelse, ord och språk. Music as a tool in pre-school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Musik som verktyg i förskolan - Glädje, rörelse, förståelse, ord och språk. Music as a tool in pre-school
Author Micheletti Edberg, Maida
Date 2010
English abstract
The purpose of this essay is to consider the significance of music regarding the development of pre-school children in general. With interviews and observations in four pre-schools in the region of Skåne, Sweden, I have exmined the levels of significance that the teachers believe the music has on pre-school children in general. Further on, I looked into how the teachers use the music in their work and in what purpose. From the results of my research it seems that the music has an important significance on the development of the child, both concerning the language developoment and the motory development. During the interviews it turned out that the teachers used the music on purpose, both as a method and as a tool in order to stimulate the development of the language and the physical movements. An other important reason to use music in pre-school is that it creates joy, happiness and it strenghen the bondings within a group of children. In adition the music may be an exelent way to let the child to express its feelings and creativity.
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka musikens betydelse för förskolebarnens allmänna utveckling. Med intervjuer och observationer på fyra förskolor i Skåne län har jag undersökt vilken betydelse pedagogerna anser att musiken har för förskolebarnens allmänna utveckling, hur de använder musiken i sitt arbete, samt i vilket syfte. Sammanfattningsvis tyder mina resultat på att musik har stor betydelse för barnens utveckling såväl språkligt som motoriskt. Under intervjuerna framkom att pedagogerna avsiktligt använder musiken både som metod och som verktyg för att stimulera utvecklingen av framförallt språk och motorik. En annan viktig anledning till att använda musik i förskolan, är att den skapar glädje och gemenskap i barngruppen. Dessutom anses musik vara ett utmärkt uttryckssätt för barnens känslor och kreativitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pre-school
music
joy
movements
language
Handle http://hdl.handle.net/2043/10628 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics