Konståkning ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Konståkning ur ett genusperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hellborg, Anna Maria
dc.date.accessioned 2010-09-24T06:34:47Z
dc.date.available 2010-09-24T06:34:47Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10631
dc.description Sammanfattning Syftet med undersökningen är att få fördjupad kunskap kring hur maskulinitet och femininitet hanteras inom manlig och kvinnlig konståkning. Jag ville undersöka om konståkning erbjuder män en alternativ maskulinitet samt hur denna alternativa maskulinitet påverkar kvinnlig konståkning. För att besvara frågorna har jag intervjuat tränare och domare inom konståkningen samt observerat tevesändningar från VM i konståkning 2009 och 2010. Detta har jämförts med litteratur om konståkning, genus och andra relevanta studier. Genus kan förstås som en kulturell tolkning av biologiska skillnader mellan könen. Det finns en ambition att hålla isär män och kvinnor genom att hävda att vissa egenskaper är naturliga för män och andra för kvinnor. I männens singelåkning finns det en större variation i stil och uttryck. Medan kvinnornas program ofta är likartade. Slutsatsen som dras är att det finns ett utrymme för män inom singelåkning att uttrycka både femininitet och maskulinitet. Samtidigt får inte de feminina uttrycken gå till överdrift. Den kvinnliga konståkningen är annorlunda från manlig konståkning på det sättet att den inte är lika kreativ och variationsrik. Anledningen till detta kan vara behovet av att behålla särskillnad mellan manlig och kvinnlig konståkning. Nyckelord: femininitet, genus, heteronormativitet, konståkning, maskulinitet en
dc.description.abstract Abstract This essay examines how masculinity and femininity is dealt with in male and female figure skating. The aim was to find out if figure skating offers men a different masculinity than the stereotypical masculinity, and how this different masculinity effect female figure skating. Data was collected through interviews with three trainers and three judges in figure skating combined with observations of televised broadcasts of the world championships 2009 and 2010. The results show that male figure skating contains a larger variety in style and expression and that there is a possibility for men to express both masculinity and femininity. Female figure skating is more similar in character and the reason for the lack of variety might be to maintain a difference between male and female figure skating. Keywords: compulsory heterosexuality, femininity, figure skating, gender, masculinity en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject konståkning en
dc.subject genus en
dc.title Konståkning ur ett genusperspektiv en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics