Den nödvändiga relationen

DSpace Repository

Den nödvändiga relationen

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Den nödvändiga relationen
Author Aspelin, Jonas
Date 2010
English abstract
Det finns en svårfångad kvalitet i pedagogiskt arbete. Den kan benämnas ömsesidig respekt, kärlek, omtänksamhet, förtroende och äkta intresse för eleven.
Link http://lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/20... (external link to publication)
Host/Issue Pedagogiska magasinet;3
ISSN 1401-3320
Pages 6
Page 42-47
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/10637 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics