Standardiserat miljöarbete - ett betänkande kring ISO 14001 ur småföretags perspektiv / Standardized environmental work - a reflection about ISO 14001 from the perspective of small companies

DSpace Repository

Standardiserat miljöarbete - ett betänkande kring ISO 14001 ur småföretags perspektiv / Standardized environmental work - a reflection about ISO 14001 from the perspective of small companies

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Standardiserat miljöarbete - ett betänkande kring ISO 14001 ur småföretags perspektiv / Standardized environmental work - a reflection about ISO 14001 from the perspective of small companies
Author Tomic, Anto
Date 2003
English abstract
Detta examensarbetes undersökningsobjekt är små (1-49 anställda) tillverkningsföretag, medan standarden för miljöledningssystem ISO 14001 träder fram som undersökningsämne. Syftet har varit att utifrån den institutionella organisationsteorin finna en djupare förståelse för vilka krafter som ligger bakom ett småföretags val att avstå från att organisera miljöarbetet enligt standarden för miljöledningssystem ISO 14001. För att nå arbetets syfte har jag genomfört kvalitativ empirisk undersökning som grundar sig på djupintervjuer av personer som representerar tre tillverkningsföretag som helt frivilligt och medvetet valt att avstå från implementeringen av ISO 14001.
Swedish abstract
Detta arbete har identifierat fyra betydande faktorer vars verkan resulterat i att de intervjuade småföretagen valt att inte organisera miljöarbetet enligt ISO 14001 standarden: fragmenterad kunskap om miljöproblem
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject ISO 14001
småföretag
miljöarbete
standardisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/1064 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics