Barns medvetenhet om sin egen språkutveckling

DSpace Repository

Barns medvetenhet om sin egen språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns medvetenhet om sin egen språkutveckling
Author Lundkvist, Sofie
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att ta reda på om barn med svenska som andraspråk var medvetna om sin språkutveckling i skolmiljö. Jag ville även undersöka hur barnen kände att deras språk utvecklades i skolan. Jag tog del av forskning kring ämnet språkutveckling och fann en hel del rapporter kring pedagogernas tankar och åsikter om språkutveckling, men få som beskrev språkutveckling ur barnperspektiv. Jag blev därför intresserad av att undersöka barnens egna erfarenheter och tankar kring sin språkutveckling i skolmiljön. Studiens frågeställningar: Är barn med svenska som andraspråk medvetna om sin språkutveckling i skolmiljö? När upplever barnen att deras språkutveckling främjas i skolmiljön? Jag genomförde en kvalitativ undersökning på tio barn. Resultatet visade att barnen var medvetna om sin språkliga utveckling i skolmiljön. De hade även en klar bild av hur de själv kände att de utvecklade sitt språk i skolmiljön. Barnen som deltog i undersökningen beskrev att de fick hjälp av sina syskon vid läxläsningen, något jag inte upplevt på de skolor jag har praktiserat. Vidare tyckte de att deras lärare var tydlig i sina instruktioner och kunde förklara ord på ett bra sätt, vilket de ansåg var en bidragande faktor till sin egen språkutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject language
language development
språk
språkutveckling
andraspråk
skolmiljö
barnperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/10649 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics