On the Modularity of a System

DSpace Repository

On the Modularity of a System

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title On the Modularity of a System
Author Johansson, Per ; Holmberg, Henric
Date 2010
English abstract
This thesis considers the problem of creating and designing an architecture for a software project that will result in a system for treatment of depression on the Internet. One of the requirements for this project, named by Melencolia, is to create a system which can be extended in the future. From this requirement we have derived the concept of modularity. In order to create a modular architecture we have concluded that modularity is a quality characteristic of multiple quality attributes such as "maintainability" and "reusability". We deploy Attribute-Driven Design (ADD) in this Melencolia project. By doing this, an architecture that is focused around modularity can be created. Since modularity is not a quality attribute, but rather a quality characteristic, we had to change the input to ADD from a quality attribute to a quality characteristic. Furthermore, we derive and propose a new method for quality characteristic evaluation of software architectures. Finally we apply our aforementioned method on the architecture of Melencolia and by doing this we get an indication on how well our proposed architecture satisfies modularity.
Swedish abstract
Den här uppsatsen behandlar skapandet och designen av en arkitektur över ett system för behandling av depression och andra psykiska sjukdomar via internet, kallat Melencolia. Ett av kraven för detta projekt är att skapa ett system som kan utökas i framtiden. Vi har härlett detta krav till begreppet modularitet och för att skapa en modulär arkitektur för Melencolia har vi undersökt vad begreppet innebär och härlett det till att vara ett kvalitetsdrag hos flera kvalitetsattribut däribland ”maintainability” och ”reusability”. Med hjälp av ”Attribute Driven Design” kan en arkitektur skapas som fokuserar kring en viss typ av kvalitetsattribut. Eftersom modularitet inte är ett kvalitetsattribut utan en kvalitetsegenskap har vi varit tvungna att ändra indata till denna metod, från kvalitetsattribut till kvalitetsegenskap. Vidare har vi härlett och lagt fram en ny metod för att mäta kvalitetsegenskaper i en mjukvaruarkikektur. Slutligen har vi använt vår metod för att mäta graden av modularitet i Melencolias arkitektur.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language eng (iso)
Subject Software Engineering
Modularity
Software Evaluation
Software Metrics
Quality Attributes
Melencolia
Software Architecture
Quality Model
Attribute-Driven Design
Handle http://hdl.handle.net/2043/10692 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics