Krympande grönområden ett hälsohot

DSpace Repository

Krympande grönområden ett hälsohot

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Krympande grönområden ett hälsohot
Author Ericsson, Ingegerd ; Grahn, Patrik ; Skärbäck, Erik
Date 2010
Swedish abstract
Minskande grönytor i städerna gör att barn rör sig mindre, vilket på sikt kan få allvarliga hälsokonsekvenser. Fysisk aktivitet påverkar även barnens mentala och kognitiva utveckling, och ger positiva effekter på skolresultaten, skriver en idrottsforskare och två landskapsarkitekter.
Link http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/a... (external link to publication)
Publisher Sydsvenska Dagbladet
Host/Issue Sydsvenska Dagladet;100207
Pages 1
Page A4-A4
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/10707 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics