Styrning genom bedömning av barn

DSpace Repository

Styrning genom bedömning av barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Styrning genom bedömning av barn
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2009
English abstract
Control through the assessment of children The article aims to weave together some of what we have seen in previous studies with a focus on assessments of children in individual development plans (IDPs) from preschool and preschool class. The study is partly aimed at placing the phenomenon of IDPs in a broader trend, and to describe and problematize the content, and assessments of the individual development plans. What” offer” of contents and possible identities and subject positions are formulated for the child in the individual development plans? What does it mean for children, parents and teachers that IUP is a public document? Theoretically, the article contributes to a cross-border meeting between the curriculum theory, critical didactics in the assessment area and childhood theory. The article begins with a descriptive section on methodology, key concepts and theoretical starting points. Then assessment and documentation of children is placed in a broader transnational trend. Following sections deals with various types of evaluation and assessment of children in different places. The article ends in a concluding comment.
Swedish abstract
Styrning genom bedömning av barn Artikeln syftar till att väva samman en del av vad som framgått i tidigare studier med fokus på bedömningar av barn i individuella utvecklingsplaner från förskola och förskoleklass. Studien går dels ut på att placera fenomenet med IUP i en vidare trend, dels att beskriva och problematisera innehåll och bedömningar i de individuella utvecklingsplanerna. Vilket ”erbjudande” av innehåll och möjliga identiteter och subjektspositioner formuleras för barnet i de individuella utvecklingsplanerna? Vad innebär det för barn, vårdnadshavare och lärare att IUP är en allmän handling? Teoretiskt bidrar artikeln till ett gränsöverskridande möte mellan det läroplansteoretiska och kritiskt didaktiska bedöm¬nings¬området samt barndoms¬teori. Artikeln inleds med beskrivande avsnitt om metod, huvudbegrepp och teoretiska utgångspunkter. Därefter placeras bedömning och dokumentation av barn i en vidare transnationell trend. Sedan följer avsnitt rörande olika typer av bedömning samt bedömning av barn på olika platser. Artikeln utmynnar i en avslutande kommentar.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Educare;2-3
Series/Issue Educare;2-3
ISSN 1653-1868
ISBN 978-91-7104-113-5
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/10715 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics