De osynliga synliga männen som säljer sex. En deskriptiv studie över män som säljer sex och säkrare sex samt män och transpersoner som säljer sex på nätet.

DSpace Repository

De osynliga synliga männen som säljer sex. En deskriptiv studie över män som säljer sex och säkrare sex samt män och transpersoner som säljer sex på nätet.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De osynliga synliga männen som säljer sex. En deskriptiv studie över män som säljer sex och säkrare sex samt män och transpersoner som säljer sex på nätet.
Author Larsdotter, Suzann
Date 2010
English abstract
This paper consists of one research review and two quantitative studies about men and transgender persons who sell sexual services to other men. The first part presents research about men who sell sexual services to men in general, and around the need for prevention against hiv and STIs in particular. Part two is an analysis of men who sell sexual services and their attitude and practice regarding safer sex. The analysis is based on material from the MSM (Men who have sex with Men) survey conducted in 2006. This study shows that Men who sell sex have significantly higher risk-behavior than other men who have sex with men. This indicates the need for HIV prevention in the group of men who sell sexual services. Part two of this study consists a descriptive internet survey made among men and transgender people who sell sexual services on the internet. The background for this study is that Swedish official documents repeatedly reproduce the notion that men who sell sex are invisible, and that there is no knowledge of the subject. This study shows that this is not the case. The study shows that advertising is visible and that it is possible to find people who offer their services relatively easily. This paper also includes a descriptive study about the geographic origin, age, sexual orientation, available services, safer sex, and marketing area of men and transgender personswho sell sexual services on the Internet.
Swedish abstract
Denna uppsats består av en litteraturöversikt och två kvantitativa studier om män och transpersoner som säljer sexuella tjänster till andra män. Den första delen presenterar forskning om män som säljer sexuella tjänster till män i allmänhet och kring behovet av förebyggande åtgärder mot hiv och STI i synnerhet. Del två är en analys av män som säljer sexuella tjänster och deras inställning och praxis när det gäller säkrare sex. Analysen bygger på material från MSM (Män som har sex med män) enkäten som genomfördes 2006. Denna studie visar att män som säljer sex har betydligt högre risk-beteende än andra män som har sex med män. Detta visar på behovet av hiv-prevention i den grupp av män som säljer sexuella tjänster. Del tre av denna studie utgörs av en deskriptiv internetundersökning som gjorts bland män och transpersoner som säljer sexuella tjänster på internet. Bakgrunden till denna studie är att svenska officiella dokument många gånger reproducerar föreställningen om att män som säljer sex är osynliga, och att det saknas kunskap i ämnet. Denna studie visar att så inte är fallet. Studien visar att annonser är synliga och att det är möjligt att hitta män som erbjuder sina tjänster relativt lätt. Detta dokument innehåller också en deskriptiv studie om geografiskt ursprung, ålder, sexuell läggning, tillgängliga tjänster, säkrare sex och marknadsföring gällande män och transpersoner som säljer sexuella tjänster på internet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Men
Escort
Sexual services
Male prostitute
Safe sex
Internet
hiv and STI
Male escort
Transgender escort
Handle http://hdl.handle.net/2043/10719 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics