Android Application Development

DSpace Repository

Android Application Development

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Android Application Development
Author Skogberg, Benny
Date 2010
English abstract
The Degree Thesis in Computer Science focuses on development of Android applications to be used on a handheld device running the Android Operating System (OS). It covers the basics such as setting up a development environment, downloading appropriate tools and add-ons. The thesis serves as a guideline to intermediate developers, seeking solutions to problems not discussed in available textbooks. Android is a platform consisting of an operating system and a Software Development Kit (SDK) for handheld devices. It originates from a small software company, acquired by Google and is now owned by Open handset Alliance (OHA), where Google is a member. A description of Android is included and its advantages and disadvantages are discussed. Resources and recommendations on Android development and Android versioning are presented. Strategies on development are also suggested throughout this thesis. The development for an Android device and its data traffic characteristics is of interest, which is also included in this thesis. Connectivity and communication like connecting to Facebook and pulling data from an internet-connected web server, is discussed.
Swedish abstract
Examensuppsatsen i datavetenskap innehåller utveckling av mjukvara för Android som ska användas av handhållna enheter som använder operativsystemet Android. Uppsatsen omfattar grunderna så som att skapa en utvecklingsmiljö samt att ladda ner lämpliga verktyg och tillägg. Uppsatsen kan användas som riktlinjer för genomsnittsprogrammeraren som söker efter problemlösningar som inte finns tillgänglig i litteraturen. Uppsatsen innehåller en beskrivning av Android samt en diskussion om dess fördelar och nackdelar förs. Resurser och råd för Androidutveckling och Androidversioner presenteras. Uppsatsen innehåller också utvecklingsstrategier. Utveckling för Android och dess egenskaper för datatrafik är intressanta, vilket också inkluderas i uppsatsen. Uppkoppling gentemot Facebook och annan kommunikation så som att hämta data från en webbserver behandlas i uppsatsen.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language eng (iso)
Subject Android
Application
Development
Google
Programming
Java
XML
Handle http://hdl.handle.net/2043/10721 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics