Tävling i datorspel – från digital lek till idrottskultur?

DSpace Repository

Tävling i datorspel – från digital lek till idrottskultur?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Tävling i datorspel – från digital lek till idrottskultur?
Author Thiborg, Jesper
Date 2009
Swedish abstract
Från att de första datorspelen konstruerades i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet har de förändrats markant. I takt med den teknologiska utvecklingen och tillgängligheten av den har antalet som spelar datorspel ökat. Idag är datorspelande en betydande fritidsaktivitet för hundratusentals, om inte ett par miljoner, personer i Sverige. Datorspelsindustrin har växt sig stark och det sägs att datorspel köps lika hög utsträckning som musik och film. Föreningar och organisationer som arrangerar aktiviteter runt datorspel har vuxit kraftigt i antal de senaste åren. I samklang med datorspelandets popularitet har individers vilja av att mäta sina förmågor, krafter och skicklighet vuxit fram och idag går det att livnära sig fullt ut eller till viss mån på sitt datorspelande. Syftet är här att belysa och diskutera framväxten och karaktären av tävling i datorspel vilket av organisationer och utövare ofta benämns som eSport (elektronisk sport). Det vill säga dess väg från digital lek till något som liknar idrottskultur. Förutom namnet har även andra av idrottens karaktäristika anammats såsom att organisera sig i föreningar, tävlingssystem och ideal.
Conference
Kultur-Natur, Konferens för kulturstudier i Sverige (2009 : Norrköping)
Link http://www.isak.liu.se/acsis/konferenser/1.174678/... (external link to publication)
Publisher ACSIS, Linköping University
Host/Issue Programbok, KULTUR-NATUR Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping, 15–17 juni 2009
Series/Issue ACSIS Publications;5
ISSN 1653-1507
ISBN 978-91-975765-4-3
Pages 1
Page 94-94
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Sports
Note Kultur-Natur, Konferens för kulturstudier i Sverige, Norrköping, 15–17... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/10745 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics