Läroplanen - hjälpmedel eller börda?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läroplanen - hjälpmedel eller börda?
Author Fransson, Mikael
Date 2010
Swedish abstract
I denna kvalitativa studie har jag intervjuat sex pedagoger, i både grundskola och gymnasieskola, för att finna svar på vilken roll Skolverkets styrdokument spelar i pedagogens vardagliga verksamhet. I arbetet konstateras att dagens lärare upplever att de till viss del följer styrdokumenten i sin undervisning, samt att så länge spårbundenheten inom yrkessektorn och oviljan att pröva något nytt är så central inom lärarkåren, skulle införandet av nya läroplaner inte ensamt bidra till någon förändring i framtidens skola.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityd
Läroplan
Obehörighet
Skolledning
Skolstruktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/10760 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics