Konkurrens på lika olika villkor - med patienten i fokus?

DSpace Repository

Konkurrens på lika olika villkor - med patienten i fokus?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Löfgreen, Robin
dc.contributor.author Persson, Patrik
dc.date.accessioned 2010-10-15T05:35:02Z
dc.date.available 2010-10-15T05:35:02Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10782
dc.description Syfte: Studien syftar till att öka förståelse för hur reformen Hälsoval Skåne har påverkat såväl offentliga vårdenheter som privata aktörer och härigenom lyfta fram olika problematiska aspekter som upplevts. Metod: Kvalitativ metod, fallstudie. Empirisk analys: Studien visar bland annat på att det krävs en överrensstämmelse mellan de interna och externa faktorerna. Studien visar även att företagen inte kan forma sin strategi fritt utan att vissa faktorer måste tas i beaktande vilket går i linje med strategic fit och the design school. Vidare har även ett first mover advantage identifierats vilket i sin tur skapat barriärer likt de Porter beskriver i How competetive forces shape strategy. Ekonomiska aspekter har även identifierats vilka är av stor vikt för att överleva i hälsovalet men även olikheter beträffande konkurrenssituationen visar sin inverkan. Slutsatser: De aspekter som bland annat kan tänkas vara avgörande är företagets ekonomiska styrka samt omfattning av annan vårdverksamhet. Vidare visade det sig att uppstarten av Hälosval Skåne gav upphov till fördelar för de aktörer som var med från början. en
dc.description.abstract Purpose: The purpose of the study is to increase the understanding of how the reform Hälsoval Skåne has affected public health care as well as private enterprises, and thereby highlight related problems Methodology: Qualitative Research Methodology, Case Study. Empirical analysis: The study demonstrates the need to account for and correlate both internal and external factors. The study also demonstrates that organizations are unable to freely formulate their strategy since certain factors must be adhered to, in accordance with Strategic Fit and The Design School. Furthermore, a first-mover advantage was identified, creating barriers like those described by Porter in How Competitive Forces Shape Strategy. Also, economic considerations of great importance for survival in the choice of health services have been identified along with evidence of conditions altering depending on the competitive situation. Conclusions: Some possibly critical factors are the financial strength of the organization/enterprise, and the extension of other health care services. Moreover, being among the first initiates proved beneficial for participants in the reform Hälsoval Skåne. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en
dc.subject Primärvård en
dc.subject Hälsoval Skåne en
dc.subject Vårdval en
dc.subject Strategi en
dc.subject Strategy en
dc.subject Health choice en
dc.subject Primary health care en
dc.subject Choices of health Skåne en
dc.title Konkurrens på lika olika villkor - med patienten i fokus? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Företagsekonomi
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics