Informationssökning och lärande - att utveckla en högskolepedagogisk temakurs

DSpace Repository

Informationssökning och lärande - att utveckla en högskolepedagogisk temakurs

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Poster
Title Informationssökning och lärande - att utveckla en högskolepedagogisk temakurs
Author Karlsson, Linda ; Wilhelmsson, Hanna
Other Contributors Tosting, Åsa (illustrator)
Date 2010
Swedish abstract
Informationssökning som en del av lärandeprocessen är det senaste tillskottet av högskolepedagogiska kurser på Malmö högskola. Kursens tillkomst tog sin avstamp i frågor som: Hur kan en undervisning som utvecklar studentens informationskompetens se ut? Vilka är lärandemålen? Vad behöver studenterna kunna om litteratur och informationssökning? Hur kan man examinera informationskompetens? I kursen utforskar vi hur man kan planera undervisning och examinationsformer som stärker studenternas kunskaper om informationssökning. Vi problematiserar att välja och värdera källor, att introducera studenter till vetenskapliga texter och genrer, vad informationskompetens är och hur det hänger samman med lärandemål. Det högskolepedagogiska kursutbudet på Malmö högskola består av ett kursprogram från Akademiskt lärarskap med inledande och avslutande obligatoriska kurser och där emellan valbara tematiska kurser. Kursen är en av fem temakurser och ger fem högskolepoäng. Kursplan: www.mah.se/akl/hp610a Akademiskt lärarskap på Malmö högskola: www.mah.se/akademisktlararskap
Publisher Malmö högskola
Language swe (iso)
Subject högskolepedagogik
informationskompetens
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Note NU2010 Dialog för lärande, 13-15 oktober 2010, Stockholm
Handle http://hdl.handle.net/2043/10796 Permalink to this page
Link http://www.nu2010.se/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics