"Nspirerande matematik" : Ett pilotprojekt med utvärdering och forskning kring undervisning med TI-Nspire-teknologi

DSpace Repository

"Nspirerande matematik" : Ett pilotprojekt med utvärdering och forskning kring undervisning med TI-Nspire-teknologi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title "Nspirerande matematik" : Ett pilotprojekt med utvärdering och forskning kring undervisning med TI-Nspire-teknologi
Author Persson, Per-Eskil
Date 2010
English abstract
This report summarises the evaluation of a pilot development project, in which a curriculum material, intended for the courses Matematik A and B at the Swedish upper secondary school, has been constructed. The material is written for the use of the TI-Nspire technology, with which it forms a dynamic system. Three teachers and three classes from different theoretical programmes replaced their textbooks with this material during the later half of the spring semester, and their experiences was investigated through lesson logs, interviews, questionnaires and lesson observations. This report describes the main findings of the study, along with the more important conclusions that could be drawn. Some suggestions for further research, such as a main study, are also given.
Swedish abstract
I denna rapport sammanfattas utvärderingen av ett inledande utvecklingsprojekt, i vilket ett läromedel avsett för kurserna Matematik A och B inom den svenskt gymnasieskolan har konstruerats. Materialet är skrivet för användning av TI-Nspire-teknologi, med vilket det bildar ett dynamiskt system. Tre lärare och tre klasser från olika teoretiska program ersatte de ordinarie läroböckerna med detta material under den senare hälften av vårterminen, och deras erfarenheter undersöktes med hjälp av lektionsloggar, intervjuer, enkäter och lektions-observationer. Denna rapport beskiver de viktigaste rönen från studien, tillsammans med de viktigaste slutsatserna som kunde dras av den. Några förslag till vidare forskning, som exempelvis en huvudstudie, ges även.
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Pages 35
Language swe (iso)
Subject gymnasium
interaktiv
läromedel
matematikundervisning
räknare
teknologi
TI-Nspire
dator
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education::Subject didactics
Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology::Other information technology
Handle http://hdl.handle.net/2043/10802 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics