Affärsänglars investeringsmotiv och investeringsstrategier

DSpace Repository

Affärsänglars investeringsmotiv och investeringsstrategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Affärsänglars investeringsmotiv och investeringsstrategier
Author Holst, Richard ; Thostensen, Martin
Date 2010
English abstract
For companies that are in need of external capital and external expertise with a large network, a business angel can be very helpful. In exchange for capital and self-competence the business angel gets a share of the invested company, which it in return expects to get financial returns. The authors have conducted a qualitative study by interviewing business angels with the aim to examine the investment motive and investment strategies that they have on their investments. The authors also give a basic summary of what business angels account for in an investment and what they generally have the perception of what it means to be a business angel. The conclusions of the analysis was based on that it is not always the return of the investment that is the most important investment motive. Being involved and help the invested companies’ development was a more appropriate response to the question of the business angels approach to investment motives. The business angels investment strategies are that they want to participate actively in the invested companies and help with the skills and experience they possess. The relationship with the entrepreneur was as important as its product.
Swedish abstract
För företag som är i behov av externt kapital och extern kompetens med ett stort kontaktnät, kan en affärsängel vara till stor hjälp. I utbyte mot kapital och egen kompetens får affärsängeln delar av det investerade företaget, som den i sin tur förväntar sig få finansiell avkastning på. Författarna har genomfört en kvalitativ undersökning genom att intervjua affärsänglar med syftet att undersöka de investeringsmotiv och investeringsstrategier som de har vid sina investeringar. Författarna ger även en grundläggande sammanfattning av vad affärsänglarna beaktar vid en investering och vad de generellt har för uppfattning av vad det innebär att vara en affärsängel. Slutsatserna som analysen låg till grund för var att det inte alltid är avkastningen som är det viktigaste investeringsmotivet. Att vara delaktig och medverka till de investerade företagens utveckling var ett mer förekommande svar på frågan om affärsängelns syn på investeringsmotiv. Affärsänglarnas investeringsstrategier är att de vill delta aktivt i de investerade företagen och bidra med den kompetens och erfarenhet de besitter. Relationen med entreprenören var lika viktig som företagets produkt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Affärsängel
Riskkapital
Handle http://hdl.handle.net/2043/10803 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics