Speciella utbildningsbehov i skolmatematiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Speciella utbildningsbehov i skolmatematiken
Author Karlsson, Ingemar
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur många elever i skolår åtta och nio i tre Skånekommuner som har särskilt utbildningsbehov i matematik (SUM) och hur stor del av dessa som har specifikt utbildningsbehov, vilket innebär att de inte uppnår nivån godkänd endast i ämnet matematik. Dessutom är syftet att undersöka bakgrundsbetingelserna till betygen för några av dessa elever samt att belysa begreppet specifikt utbildningsbehov i förhållande till termen dyskalkyli. Jag har gjort en betygsinventering i de tre kommunerna samt använt mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer då jag intervjuat tio SUM-elever i skolår nio. Resultaten visar sammanfattningsvis att de tre kommunerna uppvisar lägre andel elever som ej är godkända i matematik än såväl Skåne län som riket i övrigt. Endast 1 % av eleverna i skolår nio har specifikt utbildningsbehov i matematik. Elevernas sociala nätverk ligger bakom de problem som orsakat deras låga resultat i matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dyskalkyli
specifik SUM
matematiksvårigheter
särskilt utbildningsbehov i matematik.
Handle http://hdl.handle.net/2043/10804 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics