Speciella utbildningsbehov i skolmatematiken

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Karlsson, Ingemar
dc.date.accessioned 2010-10-19T10:54:55Z
dc.date.available 2010-10-19T10:54:55Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10804
dc.description Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur många elever i skolår åtta och nio i tre Skånekommuner som har särskilt utbildningsbehov i matematik (SUM) och hur stor del av dessa som har specifikt utbildningsbehov, vilket innebär att de inte uppnår nivån godkänd endast i ämnet matematik. Dessutom är syftet att undersöka bakgrundsbetingelserna till betygen för några av dessa elever samt att belysa begreppet specifikt utbildningsbehov i förhållande till termen dyskalkyli. Jag har gjort en betygsinventering i de tre kommunerna samt använt mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer då jag intervjuat tio SUM-elever i skolår nio. Resultaten visar sammanfattningsvis att de tre kommunerna uppvisar lägre andel elever som ej är godkända i matematik än såväl Skåne län som riket i övrigt. Endast 1 % av eleverna i skolår nio har specifikt utbildningsbehov i matematik. Elevernas sociala nätverk ligger bakom de problem som orsakat deras låga resultat i matematik. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject dyskalkyli en
dc.subject specifik SUM en
dc.subject matematiksvårigheter en
dc.subject särskilt utbildningsbehov i matematik. en
dc.title Speciella utbildningsbehov i skolmatematiken en
dc.type H2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics