Skola, kompisar, föräldrar och brott

DSpace Repository

Skola, kompisar, föräldrar och brott

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skola, kompisar, föräldrar och brott
Author Sjöberg, Tina
Date 2009
Swedish abstract
Alla kan vi lära oss något, frågan är bara vilka möjligheter och tillfällen vi får i livet och hur vi tar tillvara på dem. Detta något är en process som börjar när vi föds och slutar när vi dör. Det vill säga ett livslångt lärande. Nu är det ju så att allt man kommer över i kunskapsväg inte alltid stämmer överens med den kultur och det samhälle man lever i och då finns möjligheten till att begå felaktiga beslut och handlingar. Hur kan man då veta vad som är rätt och fel? Till en början är familjen det incitament som ligger närmast till hands. De som växer upp i en trygg och kärleksfull familj där normer och regler väl stämmer överens med det samhälle de lever i, har större möjlighet att socialiseras rätt. Det vill säga om allt annat också hamnar rätt. Skolan och kompisarna är av stor betydelse för ungdomarnas utveckling av kriminella beteenden. Om skolan och kompisarna till största och övervägande del håller sig till gängse normer så är detta ett bra incitament i ungdomarnas tillvaro. Detta var också resultatet av min undersökning, tillsammans med den egna attityden. Resultaten belyser också vikten av den så kallade föräldrakontrollen och dess betydelse. Har eleven föräldrar som bryr sig blev resultatet mindre brottslighet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Brott
kompisar
Handle http://hdl.handle.net/2043/10811 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics