Dokumentation av elevernas muntliga färdighet i moderna språk

DSpace Repository

Dokumentation av elevernas muntliga färdighet i moderna språk

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dokumentation av elevernas muntliga färdighet i moderna språk
Author Askevik, Frida
Date 2010
Swedish abstract
Kraven på att lärarna dokumenterar elevernas lärandeprocess i de olika ämnena har ökat i takt med att den formativa bedömningen getts större utrymme i debatten om vad undervisningen egentligen bör handla om. I den här studien redogörs för orsakerna bakom den komplexitet som finns beträffande dokumentation av det som eleverna presenterar muntligt i moderna språk. Min undersökning visar att lärare ofta saknar tydliga rutiner för dokumentation av elevernas utveckling av den muntliga färdigheten. Faktorer som påverkar är exempelvis lärarnas syn på behovet av dokumentation och huruvida eleverna bör bedöma och utvärdera sig själva, synen på dokumentation som hämmande faktor i vissa situationer, elevgruppernas storlek, tillgång till inspelningsredskap och andra resurser samt hur lärarna har valt att konkretisera målen och betygskriterierna i kursplanen. Studien visar att det inte är en självklarhet att den formativa bedömningen där dokumentation av elevernas lärandeprocess är ett viktigt verktyg har en given plats i språkundervisningens muntliga del. För att underlätta dokumentation av det talade språket föreslås upprättandet av en digital version av ESP (Europeisk språkportfolio) då många lärare finner nuvarande version för omständlig. Tydligare betygskriterier är ytterligare en faktor som skulle göra dokumentationen enklare att genomföra. Dessutom behöver blivande lärare under utbildningen mer träning i att dokumentera elevers muntliga färdighet och ESP bör introduceras under didaktikkursen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject dokumentation
språk
Europeisk språkportfolio
Handle http://hdl.handle.net/2043/10812 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics