Fysikkamp i klassrummet

DSpace Repository

Fysikkamp i klassrummet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysikkamp i klassrummet
Author Holmberg, Johan
Date 2009
Swedish abstract
Arbetets syfte är att undersöka hur väl ett moment från en tävling går att överföra till det vanliga klassrummet. Medlet har varit att låta eleverna arbeta i mindre grupper med en större öppen uppgift tagen från fysiktävlingen International Young Physicists’ Tournament (IYPT) i projektform. Arbetet och dess form utvärderades genom redovisningar med opposition, självvärdering efter en bedömningsmatris samt en enkätundersökning kompletterat med mina egna observationer och värdering efter samma matris. Slutresultatet blev att det gick utmärkt att överföra frågorna från tävlingsscenen till det vanliga klassrummet och att eleverna starkt tog till sig fördelarna med att arbeta i projektform och med att ge kamratrespons, medan arbetsformens inverkan på deras intresse för och uppfattning om fysik var av mer tveksam art.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aktionsforskning
experiment
formativ bedömning
fysik
försök
gymnasieskola
laboration
måluppfyllelse
projekt
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10813 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics