Pedagogisk kompetens i mötet med nyanlända elever

DSpace Repository

Pedagogisk kompetens i mötet med nyanlända elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk kompetens i mötet med nyanlända elever
Author Madlom, Malak
Date 2010
Swedish abstract
Nyanlända elever är, på grund av sin särskilda levnadssituation som är full med stress och oro, i akut behov av trygghet och förståelse i deras vistelse i skolan. Mitt syfte med denna studie är att vända uppmärksamheten mot de väsentliga faktorerna, som inverkar på förberedelseklassens pedagogiska process i kombination med skolledningens insatser. Kvalitativa observationer och intervjuer med förberedelseklassens lärare och elever har varit underlag för min undersökning. Resultaten är att den sociala interaktionen mellan förberedelseklassens lärare och elever å ena sidan och mellan dessa och resterande skolans personal och elever å andra sidan, har stor påverkan på nyanlända elevers psykiska mående, som i sin tur har sin påverkan på dessa elevers studiemotivation. I mottagandet av nyanlända elever som lever under speciella omständigheter krävs det av skolledningen åtgärder för ett gott bemötande för dem. Lärarkompetensen bör utvecklas så att det kan täcka de nyanlända elevernas behov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Nyanlända elever
Förberedelseklass
Lärarkompetens
Trygghetsbehov
interkulturell pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/10814 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics